Novinky

22.2.2017 – vydána verze 3.3.2

27. 2. 2017

 • Do vyhledávacího pole byl přidán křížek, po jehož stisknutí se obsah vyhledávacího pole smaže.
 • Opravena chyba, kdy po změně intervalu (zrušením nepřítomnosti), byl poškozen interval.
 • Upravena pravidla, kdy dochází ke změně intervalu na základě změny průchodu. Ke změně intervalu dojde, pokud byl v průchodu změněn čas průchodu, událost, pracoviště nebo pracovník. Dosud ke změně intervalu docházelo vždy po uložení průchodu.
 • Opravena chyba, kdy při kliknutí na odkaz v emailu se nenačetla stránka Záznamy ke schválení, ale úvodní stránka.

31.1.2017 – vydána verze 3.3.1

10. 2. 2017

 • Opravena komunikace s terminálem, aby při síťové chybě v průběhu komunikace nedošlo k zamrznutí aplikace
 • Opraveno spouštění naplánovaných událostí (převod svátků do dalšího roku, převod nároků na volno apod.), které se po startu aplikace nespustily, pokud byly naplánovány v minulosti a ještě neproběhly.
 • Umožněna změna délky převedeného nároku na volno v aktuálním roce
 • Umožněno konfigurovat typ zaokrouhlení výpočtu nároku na pracovní volno.
 • Ošetřeno, aby nebylo možné změnit nárok na volno v předchozích letech

20.1.2017 - vydána verze 3.3.0

28. 1. 2017

 • po aktualizaci data a času v terminálech se ověřuje nastavené datum a čas

16.9.2016 - vydána nová verze 3.2.11

19. 9. 2016

 • Opraveno přepočítávání systémových průchodů tak, aby se nepřítomnosti zobrazovaly ihned a ne se zpožděním
 • Opraven Assertion error - k chybě docházelo, pokud je přihlášen uživatel bez úvazku a v detailu žádosti o nepřítomnost vybere některého z pracovníků s úvzakem.
 • U průchodů, které byly zrevidované se nyní zobrazuje ikona zaškrtnutí
 • V exportu reportu Přehled docházky upraven popisek sloupce z Datum na Den

28.7.2016 - vydána nová verze 3.2.10

19. 9. 2016

 • Opravena chyba, kdy při pokusu o zadání prázdné směny a následném pokusu rozvrh uložit tlačítka pro uložení nereagovala
 • Opravena chyba, kdy vedoucí skupiny mohl v revizi činností smazat průchod i pracovníka, který není členem skupiny, jejímž je vedoucím
 • Opraveno předvyplňování pracovníka v detailu průchodu. Pracovník se chybně předvyplňoval po přechodu z revize průchodů na stránku Průchody a kliknutí na tl. Vložit průchod
 • Opraveno zobraztování pracoviště v reportu Přehled docházky.

16.9.2016 - Stravování (2.1.7)

19. 9. 2016

 • V konfiguraci stravování - skupina jídel - pole Kód a Výchozí jídlena jsou nyní označena jako povinná
 • Opravena chyba, kdy po uložení objednávky přes web se do logu propíše null pointer exception
 • Opraveny reporty Nevyzvednutá jídla a Objednávky, výdeje a prodeje, aby nezobrazovaly polévky, pokud není možné objednat polévku samostatně
 • Zrušeno omezení limitem dodätečných objednávek pro objednávky zadávané odpovědným pracovníkem

28.6.2016 – vydána nová verze 3.2.9

7. 7. 2016

 • V hromadných žádostech o nepřítomnost znemožnit vedoucímu skupiny, který není vedoucím skupiny, jejímž je členem, schvalovat nepřítomnost pro sebe. Vedoucí skupiny, který není vedoucím skupiny, jejímž je členem, už nemůže přidat sám sebe po kliknutí na tlačítko Přidat pracovníka.
 • Opravena drobečková navigace pro pracovníky s rolí Uživatel. Po kliknutí na položku menu „Číselníky“ se mu v drobečkové navigaci zobrazovalo „Administrace“.

10.6.2016 – Vydána verze 3.2.8

7. 7. 2016

 • Na stránce Záznamy ke schválení byla přidána validace, aby nebylo možné schválit přesčas s nulovým intervalem.
 • Na stránku Stravování bylo přidáno pole s osobním číslem pracovníka
 • Opravena filtrace dle skupin a pracovníků uživateli s rolí účetní
 • Opravena aktualizace Prezence
 • Opravena chyba, kdy vedoucí skupiny mohl zrušit svou nepřítomnost i když není členem skupiny, které je vedoucím
 • Opraveno zobrazování detailu zrušené žádosti o přesčas pro pracovníky s rolí Uživatel

6.5.2016 – Vydána verze 3.2.7

7. 7. 2016

 • Uživatelům s rolí vedoucí skupiny byla v žádosti o přesčas a přesčase nastavena stejná oprávnění jako má ředitel. Pro členy skupiny, jejímž je vedoucím může kompletně administrovat přesčasy. Tzn. že přesčas může zadat, editovat, schválit, zrušit, dodatečně proplatit, převést na náhradní volno a upravit schválenou dobu.
 • Uživatelům s rolí Účetní a Supervizor opraveno zobrazování žádosti o přesčas jiných pracovníků. Účetní a ani supervizor již nemohou upravovat žádost o přesčas jiných pracovníků.

13.4.2016 – Vydána verze 3.2.5

7. 7. 2016

 • Vedoucím skupiny je zpřístupněno tlačítko Zrušit přesčas
 • Opravena chyba v revizi průchodů, kdy změně obou časů návštěvy lékaře a potvrzení změn docházelo k dvojímu schvalování nepřítomnosti
 • Opravena chyba v uživatelských právech, kdy účetní a supervizor mohl zadat žádost o nepřítomnost jakémukoliv pracovníkovi.
 • Opravena chyba v uživatelských právech, kdy účetní a supervizor mohl smazat žádost o nepřítomnost jakémukoliv pracovníkovi.