31.1.2017 – vydána verze 3.3.1

  • Opravena komunikace s terminálem, aby při síťové chybě v průběhu komunikace nedošlo k zamrznutí aplikace
  • Opraveno spouštění naplánovaných událostí (převod svátků do dalšího roku, převod nároků na volno apod.), které se po startu aplikace nespustily, pokud byly naplánovány v minulosti a ještě neproběhly.
  • Umožněna změna délky převedeného nároku na volno v aktuálním roce
  • Umožněno konfigurovat typ zaokrouhlení výpočtu nároku na pracovní volno.
  • Ošetřeno, aby nebylo možné změnit nárok na volno v předchozích letech
  • Umožněno nastavit čas převedení nároků na volno na další rok
  • Umožněno nastavit čas převedení svátků a volných dnů