28.7.2016 - vydána nová verze 3.2.10

  • Opravena chyba, kdy při pokusu o zadání prázdné směny a následném pokusu rozvrh uložit tlačítka pro uložení nereagovala
  • Opravena chyba, kdy vedoucí skupiny mohl v revizi činností smazat průchod i pracovníka, který není členem skupiny, jejímž je vedoucím
  • Opraveno předvyplňování pracovníka v detailu průchodu. Pracovník se chybně předvyplňoval po přechodu z revize průchodů na stránku Průchody a kliknutí na tl. Vložit průchod
  • Opraveno zobraztování pracoviště v reportu Přehled docházky.
  • Zvětšena velikost písma v PDF exportu reportu Přehled docházky
  • Opraven Assertion Error v reportech Měsíční přehled docházky a Odpracované hodiny po načtení hlásí
  • Opraveno zobrazování hlášení. V textu hlášení se již nezobrazuje html kód
  • Umožněno barevně odlišit dvě různé instalace (např. ostrá/testovací)
  • V revizi činností jsou barevně odlišeny průchody jiného typu než Příchod.