16.9.2016 - vydána nová verze 3.2.11

  • Opraveno přepočítávání systémových průchodů tak, aby se nepřítomnosti zobrazovaly ihned a ne se zpožděním
  • Opraven Assertion error - k chybě docházelo, pokud je přihlášen uživatel bez úvazku a v detailu žádosti o nepřítomnost vybere některého z pracovníků s úvzakem.
  • U průchodů, které byly zrevidované se nyní zobrazuje ikona zaškrtnutí
  • V exportu reportu Přehled docházky upraven popisek sloupce z Datum na Den