DOCHIS 3 - systém pro evidenci docházky

DOCHIS 3 → nová generace Docházkového Informačního Systému, je ideální řešení pro firmy, jejichž zaměstnanci jezdí na služební cesty, pracují mimo kancelář, požívají výhod plovoucí pracovní doby nebo pracují na směny.

Webové rozhraní

Kterýkoliv zaměstnanec se může připojit ke svému účtu v docházce, zadat začátek, konec nebo přerušení pracovní doby, ověřit si kolik hodin v období již odpracoval, zda má správně vyplněné přestávky v práci apod.

Přístup do docházkového systému je možný z kteréhokoliv zařízení s webovým prohlížečem a není potřeba instalace žádného klienta pro přístup. Pracovníci mohou zadávat svou docházku i z mobilního telefonu nebo z domova.

Díky tomu není problém informovat o návštěvě lékaře přímo z čekárny, požádat o dovolenou z domova a schválit nepřítomnosti a přesčasy odkudkoliv.

Webové rozhraní je uzpůsobeno pro zobrazení na mobilních zařízeních, monitorech s nízkým rozlišením (notebooky apod.) i pro Full HD rozlišení.
web rozhrani.jpg


Alarmy

V případě selhání některého z důležitých procesů DOCHIS3 bude spuštěn alarm. Některé alarmy se vypnou samy (např. obnovení komunikace s terminálem), jiné je třeba potvrdit ručně.

Alarmy jsou rozděleny dle závažnosti na čtyři kategorie – INFO, VAROVÁNÍ, CHYBA a KRITICKÝ. U alarmů závažnosti CHYBA a KRITICKÝ se uživatelům s rolí ředitel a administrátor zobrazuje hlášení, upozorňující na alarm.

Všechny alarmy je možné si zobrazit na stránce Stav systému, kde je také možné spuštěné alarmy potvrdit.
alarm_0.pngPočítadla

Pro výpočet odpracovaných hodin, přesčasů, příplatků za přesčas apod. jsou v systému DOCHIS3 použita počítadla. Počítadla se nastavují v uživatelském rozhraní a je možné je kdykoliv upravit.

Možnosti konfigurace počítadel jsou velmi široké a umožňují vypočítat prakticky jakoukoliv hodnotu (např. odpracovanou dobu od půlnoci do šesti hodin ráno v den svátku, který je ve všední den).

V případě, že nebudou dostačovat možnosti konfigurace počítadel, je možné použít počítadlo typu Skript, které umožňuje naprogramovat, jak se má výsledná hodnota vypočítat.

Rozvrhy

Systém umožňuje nastavení libovolného počtu rozvrhů různých typů. Umíme pracovat s plovoucí pracovní dobou. automaticky určovat směny u směnných rozvrhů, pracovat s klouzavými rozvrhy (denní, týdenní, měsíční).

U každého z rozvrhů je možné nastavit minimální a maximální uznanou dobu, skluz před a po začátku pracovní doby, časy přestávek, obědů, dní úvazku atd.

Nepřítomnosti a přesčasy

DOCHIS3 umožňuje administrovat celou agendu nepřítomností a přesčasů (žádosti, schvalování převádění přesčasů na náhradní volno, proplácení přesčasů) přímo z uživatelského rozhraní. U nepřítomností Dovolená, Náhradní volno, Free Day a Sick Day jsou sledovány nároky na nepřítomnosti. Umožňujeme evidenci neukončených nepřítomností (pracovní neschopnost, OČR) a hromadné zadávání a schvalování nepřítomností.

U přesčasů je evidován interval práce, na jehož základě bylo o přesčas zažádáno. Podporujeme také přesčasové směny.

Hromadné zadání průchodů.

Pracovníci, kteří nezadávají průchody na terminálu (obchodní zástupci, externí pracovníci ...) si mohou zadat průchody přes formulář hromadného zadávání průchodů. Průchody je možné zadat libovolnému počtu pracovníků najednou.
zadani pruchodu.pngOblíbené položky

Nejčastěji navštěvované stránky/reporty je možné uložit do oblíbených položek včetně zvolené filtrace. Stránky uložené do oblíbených položek mohou v menu aplikace zobrazovat vždy nebo jen pokud je uživatel ve stejné části. Např. název uložené filtrace reportu Přehled docházky může být zobrazen vždy, i když uživatel nemá zobrazené reporty, a nebo pouze pokud je v oddíle Reporty.
U oblíbených položek je možné nastavit, zda se mají zobrazovat pro všechny uživatele nebo jen pro toho, kdo položku uložil.