Novinky

22.2.2017 – vydána verze 3.3.2

27. 2. 2017

  • Do vyhledávacího pole byl přidán křížek, po jehož stisknutí se obsah vyhledávacího pole smaže.
  • Opravena chyba, kdy po změně intervalu (zrušením nepřítomnosti), byl poškozen interval.
  • Upravena pravidla, kdy dochází ke změně intervalu na základě změny průchodu. Ke změně intervalu dojde, pokud byl v průchodu změněn čas průchodu, událost, pracoviště nebo pracovník. Dosud ke změně intervalu docházelo vždy po uložení průchodu.
  • Opravena chyba, kdy při kliknutí na odkaz v emailu se nenačetla stránka Záznamy ke schválení, ale úvodní stránka.

31.1.2017 – vydána verze 3.3.1

10. 2. 2017

  • Opravena komunikace s terminálem, aby při síťové chybě v průběhu komunikace nedošlo k zamrznutí aplikace
  • Opraveno spouštění naplánovaných událostí (převod svátků do dalšího roku, převod nároků na volno apod.), které se po startu aplikace nespustily, pokud byly naplánovány v minulosti a ještě neproběhly.
  • Umožněna změna délky převedeného nároku na volno v aktuálním roce
  • Umožněno konfigurovat typ zaokrouhlení výpočtu nároku na pracovní volno.
  • Ošetřeno, aby nebylo možné změnit nárok na volno v předchozích letech

20.1.2017 - vydána verze 3.3.0

28. 1. 2017

  • po aktualizaci data a času v terminálech se ověřuje nastavené datum a čas