6.5.2016 – Vydána verze 3.2.7

 • Uživatelům s rolí vedoucí skupiny byla v žádosti o přesčas a přesčase nastavena stejná oprávnění jako má ředitel. Pro členy skupiny, jejímž je vedoucím může kompletně administrovat přesčasy. Tzn. že přesčas může zadat, editovat, schválit, zrušit, dodatečně proplatit, převést na náhradní volno a upravit schválenou dobu.
 • Uživatelům s rolí Účetní a Supervizor opraveno zobrazování žádosti o přesčas jiných pracovníků. Účetní a ani supervizor již nemohou upravovat žádost o přesčas jiných pracovníků.
 • Na základě revize práv byly provedeny následující změny na stránce Přesčasy:
  • Vedoucí skupiny má přístup na stránku Přesčasy z Administrace.
  • Uživatelům s rolí účetní, supervizor a vedoucí skupiny byla zpřístupněna filtrace.
  • Byla upravena tabulka, ve které se přesčasy zobrazují. Uživatelům s rolí účetní a supervizor se zobrazují sloupce Pracovník, Rok, Měsíc, Akce, Doba, Zažádaná doba, Schválená doba, Potvrzení, Poznámka. Uživatelům s rolí ředitel a vedoucí skupiny mají navíc zobrazen sloupec, ve kterém se u žádostí o přesčas zobrazuje křížek, pro jejich smazání.
  • Uživatel s rolí Účetní může zrušit schválený přesčas.
  • Vedoucí skupiny, který není členem skupiny, jejímž je vedoucím, nemůže administrovat své přesčasy
 • Na stránce Záznamy ke schválení byly opraveny následující chyby:
  • Jako schválená doba se předvyplňovala celková doba vybraných intervalů a ne zažádaná doba. To vedlo ke schvalování přesčasů s chybnou délkou.
  • Bylo možné schválit přesčas s nulovou schválenou dobou.
  • Přidána validace, zda není schvalovaná doba delší než je celková doba vybraných intervalů. Validace se projeví pouze v případě, že je v Konfiguraci aplikace zaškrtnuta volba striktní čerpání přesčasu (neumožňuje schválit delší přesčas, než na který je nárok).
 • Opraveno chybné určení nároku na přesčas, v případě, pracovníkovi začal úvazek v průběhu měsíce.
 • Opraveno zobrazovaní schválené žádosti o přesčas pro Uživatele. Nyní se u schválené žádosti o přesčas zobrazuje i schválený interval a nezobrazuje se hlášení, že se nárok na přesčas změnil
 • Opraven export pracovníků do CSV. Nyní se exportují všichni pracovníci