22.2.2017 – vydána verze 3.3.2

  • Do vyhledávacího pole byl přidán křížek, po jehož stisknutí se obsah vyhledávacího pole smaže.
  • Opravena chyba, kdy po změně intervalu (zrušením nepřítomnosti), byl poškozen interval.
  • Upravena pravidla, kdy dochází ke změně intervalu na základě změny průchodu. Ke změně intervalu dojde, pokud byl v průchodu změněn čas průchodu, událost, pracoviště nebo pracovník. Dosud ke změně intervalu docházelo vždy po uložení průchodu.
  • Opravena chyba, kdy při kliknutí na odkaz v emailu se nenačetla stránka Záznamy ke schválení, ale úvodní stránka.
  • Opraveno zobrazování ikony u systémových průchodů. Nyní se již správně zobrazuje ikona obrazovky.
  • Přidána validace, zda nově vkládaná nepřítomnost není vkládána do intervalu schváleného přesčasu. V případě, že je třeba vložit nepřítomnost do intervalu, který je v schváleném přesčase, je třeba přesčas zrušit a po zadání nepřítomnosti jej znovu schválit.