Integrace a podpora

IDM a uživatelské role

Systém DOCHIS je plně připraven pro integraci s IDM – systémem managementu identit pracovníků. Pokud IDM není zatím nasazeno, využívá DOCHIS integraci s LDAP rozhraním eDIRectory nebo MS Active Directory pro autentizaci uživatelů a přidělení rolí. Základní role jsou uživatel, účetní, ředitel, supervizor a administrátor. V praxi se přidělení role děje zařazením uživatelského objektu do skupiny a jeden uživatel může plnit i více rolí.

Přístupová práva

Systém DOCHIS zajišťuje plnou ochranu dat pracovníků zejména s ohledem na skutečnost, že eviduje i návštěvy u lékaře, volna z důvodů rodinných apod. Běžný uživatel může pracovat pouze se svými vlastními daty a například si ověřovat jak dodržuje pracovní dobu, jaké má přesčasy, dovolené a náhradní volno, případně prostřednictvím DOCHIS o dovolenou nebo náhradní volno žádat.

Účetní má oprávnění data prohlížet, kontrolovat a přenášet do mzdového systému. Ředitel má právo na celý systém, může schvalovat, zamítat či modifikovat dovolené, náhradní volna a přesčasy. K tomu ještě možnost zadávat ručně průchody za své podřízené například v situaci, kdy si zapomenou čip nebo udělají chybu.

Uživatel, označený jako vedoucí skupiny může zadávat, schvalovat nebo zamítat dovolené a další nepřítomnosti za pracovníky ze své skupiny. Za tyto pracovníky může také zadávat a upravovat průchody.