Moduly

DOCHIS3 základní modul

Modul zahrnuje kompletní docházkový systém s webovým rozhraním pro správu i pro uživatele. Docházku lze pořizovat pomocí terminálů nebo ručním zadáním. Modul je kompletně implementován v jazyce JAVA a využívá SQL server MySQL. Instalace modulu je možná na systémy Linux i Windows bez jakýchkoliv dalších nároků, zejména nároků na licence produktů třetích stran. Server nemusí být vyhrazen pouze pro DOCHIS, to doporučujeme od 500 pracovníků výše. Virtualizace je možná, odzkoušená a doporučená.
Součástí základního modulu je kompletní agenda nepřítomností (dovolená, náhradní volno, Sick Day, Free day...) včetně sledování nároků na nepřítomnost. Dále je součástí agenda přesčasů (žádosti, schvalování, proplácení, převod na náhradní volno), sledování přítomnosti online a základní reporty docházky.

Modul přenosu do mzdového systému

Pro zpracování dat pořízených systémem DOCHIS lze využít vestavěné přehledové reporty ale výrazně vyšší užitnou hodnotu má poloautomatický přenos dat do nadřazeného mzdového systému. Data je třeba nejprve zkontrolovat a autorizovat pro přenos, tedy vyřešit všechny zjištěné chyby jako jsou chybějící průchody, přestávky v práci, obědy apod. Poté je vygenerována přenosová dávka pro načtení do mzdového systému. Modul přenosu do mzdového systému je vždy implementován na zakázku dle požadavků zákazníka a dodavatele mzdového systému.

Modul Stravování

Modul pro stravování umožňuje pracovníkům objednávat libovolné množství jídel za den (snídaně, svačina, oběd, večeře apod.), sestavení jídla z libovolných položek (polévka, jídlo, salát, zákusek). Jídelníček je možné vést až několik měsíců dopředu.
Stravovací systém umí pracovat i s odnosovými nádobami a vydávat jídla na základě čárového kódu. Při výdeji stravy se vydávané jídlo zobrazuje jak strávníkovi, tak na straně výdeje. Systém umožňuje práci s plnými i dotovanými cenami (např. jeden zaměstnanec odebere jedno dotované jídlo a druhé za plnou cenu) a maximálním počtem porcí. Kreditní systém podporuje platbu dopředu i zpětně. U každého jídla je možné zadat libovolnou cenu, nebo využít přednastavené hodnoty.
Díky internetovému přístupu je možné jídla objednávat z práce, z domova, případně služebních cest.
Modul stravování podporuje dvě uzávěrky - uzávěrku odpoledne a ráno. Uzávěrka ráno slouží k doobjednání jídel. U každého druhu jídla je možné nastavit počet porcí, které lze do uzávěrky ráno přiobjednat. Časy obou uzávěrek je možné nastavit dle doby, kdy je potřeba jídla/suroviny objednat u dodavatele.
Jako výstup jsou pak k dispozici reporty objednaných jídel, nevyzvednutých jídel, přehled objednaných porcí a útraty strávníků.

Kiosek

K modulu Stravování nabízíme i doplňkový modul Kiosek, který umožňuje objednávání jídel i pracovníkům, kteří nemají přímý přístup do aplikace DOCHIS3. Pracovník se po přiložení své karty (chipu) přihlásí do aplikace, ve které si může objednat jídla případně změnit objednávku jídel na nadcházející dny. Zároveň je v kiosku možné zobrazit některé údaje z DOCHIS3 – např. Odpracované hodiny. Nároky na přesčas apod.

Výdej jídel

Jedná se o doplňkový modul Stravování pro pracovníky kuchyně, resp. výdeje, který zobrazuje na základě objednaných jídel, jaká jídla se mají pracovníkům vydat. Po vydání jídla se informace o tom, že jídlo bylo vydané, přenese do aplikace DOCHIS3. Na stránce výdeje se zobrazuje nejen aktuálně vydávané jídlo, ale i jídla naposledy vydaná a jídlo, které se bude vydávat jako další. Toto umožňuje přípravu následujícího jídla ještě předtím, než je předchozí jídlo potvrzeno jako vydané.

Modul Služební cesty

Modul Služební cest slouží k plánování a evidenci služebních cest. U každé služební cesty je možné evidovat její účastníky, jednotlivé etapy a náklady.

Modul Přihlašování chipem

Doplňkový modul pro přihlašování do systému přiložením identifikačního média ke čtečce. Po opětovném přiložení média ke čtečce dojde k odhlášení.

Modul Vrátnice

Doplňkový modul DOCHIS pro zobrazení aktuální prezence na pracovišti. Zobrazuje poslední příchody a odchody a umožňuje vyhledat informace o pracovníkovi. Dále zobrazuje celkový počet přítomných lidí, lidí co jsou na obědě apod.
Modul je určen zejména pro použití na recepcích/ vrátnicích podniků.

Report Přehled docházky více pracovníků

Zobrazí přehled docházky vybraných pracovníků za jednotlivé dny zvoleného měsíce a roku se součtem zvlášť pro každého pracovníka. Výsledný report je možné vytisknout pro archivaci (pdf), vyexportovat do formátu csv či xls a dále s výsledky pracovat.

Report Odpracované hodiny za období

Zobrazí záznamy z každého dne zvoleného období a každého pracovníka nebo pro pracovníky zvolené skupiny. Výsledek reportu je možné vytisknout (pdf), vyexportovat do formátu csv či xls a dále s výsledky pracovat.